HISTÒRIA

El TRAC va començar la seva singladura l'any 1988, quan un grup de professors de diferents àmbits ens vam decidir a muntar una petita agència de traduccions. Durant uns anys vam col·laborar amb traductors de diversos idiomes, però des del 1991 ens vam centrar únicament en la traducció de les quatre llengües que encara oferim actualment: anglès, francès, castellà i català.

Des dels inicis ens vam especialitzar en la traducció i en la formació del català, i avui és encara un dels nostres principals serveis, tant per a les traduccions com per a l'assessorament lingüístic i la formació. Ens distingeix, en aquest sentit, la relació directa que ens agrada mantenir entre el client i la persona que tradueix. Pel que fa a la formació, la porten a terme professors reconeguts pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Durant aquests més de 20 anys hem treballat per a moltes empreses, algunes de força conegudes, com ara Estudi Mariscal, Llongueras o l'Hospital de Sant Joan de Déu, i també per a diferents administracions. Hem fet traduccions dels àmbits més diversos que ens han anat donant una gran experiència, la qual oferim avui als nostres clients com a garantia de la nostra vàlua i professionalitat.