SERVEIS

Traduccions de textos

 • Castellà – Català
 • Anglès – Català
 • Francès – Català
 • Català – Anglès
 • Català – Castellà

Establim una relació directa entre clients i traductors.
Oferim assessorament lingüístic de català gratuït.

Demaneu pressupost

Classes de català

 • Preparació per als exàmens de la Junta Permanent de català. Nivells A, B, C i D
 • Classes individuals
 • Classes en grups
 • Classes per a empreses
 • Classes per a nens i nenes de primària i ESO

Professorat acreditat pel Consorci de Normalització Lingüística.

Demaneu pressupost

Correccions

 • Correccions de català o castellà escrit
 • Correccions de català oral (gravacions, etc.)
 • Correcció de textos molt dificultosos

Demaneu pressupost